Doç. Dr. Oytun Erbaş-AŞK VE BAĞLANMANIN NÖROBİYOLOJİSİ

Prof. Dr. Muhit Özcan – LENFOMA

PROF. DR. ASIM CİNGİ – ENDOSKOPİK DEĞERLENDİRME NASIL OLMALI ?

Dr Hüseyin MERTSOYLU ADJUVAN TEDAVİ

Prof Dr Rüveyde Bundak Çocuklarda Obezite

MODERNİTE DİN VE TERÖR

Prof. Dr. M. Bahadır Güllüoğlu – MEME KANSERİ TEDAVİSİNİN GELECEĞİ

Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK – Lösemi Lenfoma Miyelom

DR. FERRUH ASVAROĞLU – ONKOLOJİK ACİLLERE YAKLAŞIM