Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Tarihçesi

Kıbrıs’ta  çalışan 20 Türk hekim ve diş hekimi  9 Aralık 1956 tarihinde Lefkoşa Viktorya Kız Lisesi’nde toplanmış ve Kıbrıs Türk Hekimler Birliği kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. Kurulan birliğin başkanlığına Dr.Fikret Rasim seçilmiştir.

1976 yılında Dr.Kaya Bekiroğlu başkanlığında hazırlanan ve kabul edilen Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yasası ile Kamu Kurumu niteliği kazanmış ve yaptırım gücü elde etmiştir. Bu yasa ile ülkemizde çalışan hekimlerin maddi manevi haklarını koruma görevi üstlenmiştir.

1990’lı yıllara gelindiğinde artan nüfus , hekim sayısı nedeni ile yeniden yapılanma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaç kapsamında yeni birlik binası ve yasa çalışması başlatıldı. 9 Temmuz 1997 tarihinde KTTB binası temeli atıldı ve 14 Mart 2002 de bitirilip açılışı yapıldı. Açılıştan bir yıl sonra toplantı salonu da tamamlanarak açıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın Kuruluşu

                Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının güncelleme çalışmaları tamamlanıp 27 Ekim 2001 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda oylanıp kabul edildi.. Ardından Sağlık Bakanlığı aracılığı ile meclise götürülen tasarı orda da onaylandı ve 2 Temmuz 2004  tarihinde 13/1976 sayılı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

                Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren yasa ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği altında Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası kuruldu.

                2004 Eylül ayında yapılan ilk genel kurulunda Dr. Kenan Arifoğlu başkanlığındaki ilk Yönetim Kurulu seçildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası iki yıl ara ile Eylül ayının 2. yarısında genel kurul yapmakta; Bir başkan,  altı yönetim kurulu üyesi ve üç  denetleme kurulu üyesi seçmektedir.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI YÖNETİM KURULLARI

EYLÜL 2004 –EYLÜL 2006

Dr. Kenan ARİFOĞLU                      : Başkan

Dr. Kemal LORDOĞLU                    : As Başkan

Dr. Sonuç BÜYÜK                            : Genel Sekreter

Dr. Aytekin ÇOLAKOĞLU               : Mali Sekreter

Dr. Ahmet TOSUN                             : Eğitim Sekreteri

Dr. Kandemir BEROVA                    : İletişim Sekreteri 

Dr. Mustafa KALFAOĞLU               : Sosyal İşler Sekreteri

EYLÜL 2006 –EYLÜL 2008

Dr. Kenan ARİFOĞLU                      : Başkan

Dr. Kandemir  BEROVA                   : As Başkan

Dr. Sonuç BÜYÜK                            : Genel Sekreter

Dr. Ahmet TOSUN                             : Mali Sekreter

Dr. Mehmet MEHMETOĞLU           : Eğitim Sekreteri

Dr. Zerrin AKALIN                           : İletişim Sekreteri 

Dr. Mustafa KALFAOĞLU               : Sosyal İşler Sekreteri

EYLÜL 2008 –EYLÜL 2010

Dr. Kenan Arifoğlu                           : Başkan                                   

Dr. Eray Deliceırmak                      : As Başkan                                   

Dr. Sonuç Büyük                             : Genel Sekreter                                    

Dr. Kandemir Berova                      : Eğitim Sekreteri                                  

Dr. Erol Uçaner                               : Sosyal İşler Sekreteri                          

Dr. Ahmet Tosun                             : Mali Sekreteri

EYLÜL 2010 –EYLÜL 2012

Dr.Erol Uçaner                                   : Başkan

Dr.Kandemir Berova                          : Asbaşkan

Dr.Şerife Özhuy                                  : Genel Sekreter

Dr.Nurçin Arıkbuka                            : İletişim Sekreteri

Dr.Ahmet Tosun                                 : Mali Sekreter

Dr.Cenk Conkbayır                             : Eğitim Sekreteri

Dr. Raif Hızal                         : Sosyal İşler Sekreteri

EYLÜL 2012 –EYLÜL 2014

Dr. Cemal Mert                                   : Başkan                                             

Dr. Hasan Birtan                                 : As Başkan                            

Dr. Mustafa Taşçıoğlu                         : Genel Sekreter                                 

Dr. Bayram Taşseven                          : Mali sekreter                        

Dr. Ayşe Köseoğulları                        : İletişim ve Sosyal İşler Sekreteri     

Dr. Ozan Emiroğulları                         : Eğitim ve Bilim Sekreteri    

Dr. Kandemir Berova                         : Faal Üye                              

EYLÜL 2014 –EYLÜL 2016

Dr. Cemal Mert                                   :  Başkan

Dr. Nesil Bayraktar     :                       : As Başkan (Çevre Ve Halk Sağlığı Sorumlusu)

Dr. Mustafa Taşçıoğlu                         : Genel Sekreter

Dr. Bayram Taşseven                          : Mali Sekreter

Dr. Ozan Emiroğlu                              : Eğitim Ve Bilim Sekreteri

Dr. Ayşe Zeki                         : Sosyal İşler Ve Dışilişkiler Sekreteri

Dr. Mehmet Özlüses                           : Yayınlar Ve İletişim Sekreteri

EYLÜL 2016 –EYLÜL 2018

Dr. Mustafa Taşçıoğlu                        :  Başkan

Dr. Dilek Yazman                               : As Başkan

Dr. Ergün Ökçün                                : Genel Sekreter

Dr. Mehmet Özlüses                           : Mali Sekreter

Dr. Ayşe Zeki                         : Eğitim ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Dr. Nesil Bayraktar                             : Çevre ve Bilişim Sorumlusu

Dr. Sumru T. Akçaba/Dr. Raif Hızal  : Sosyal İşler sorumlusu

 

EYLÜL 2018 –EYLÜL 2020

Dr. Mustafa Taşçıoğlu                        :  Başkan

Dr. Dilek Yazman                               : As Başkan

Dr. Yonca Morris                                : Genel Sekreter

Dr. İdris Deniz                                    : Mali Sekreter

Dr. Ömer Diker                                   : Eğitim  Sorumlusu

Dr. Ayşe Zeki                         : Dış İlişkiler ve Basın  Sorumlusu

Dr. Ömer Taşargöl                              : Eğitim ve Bilgi  İşlem Sorumlusu

EYLÜL 2020–EYLÜL 2022

Dr. Yonca Morris                                : Başkan

Dr. İdris Deniz                                    : As Başkan

Dr. Ömer Taşargöl                              : Genel Sekreter

Dr. Erol Barçın                                   : Mali Sekreter

Dr. Ergün Ökçün                                : Bilgi İşlem ve Eğitim Sorumlusu

Dr. Sinem Sığıt İkiz                            : Eğitim  Sorumlusu

Dr. Leman Havuzsalim                       : Sosyal İşler ve Medya Sorumlusu