Dr. Yonca Morris Başkan

Dr. İdris Deniz As Başkan

Dr. Ömer Taşargöl Genel Sekreter

Dr. Erol Barçın Mali Sekreter

Dr. Ergün Ökçün Bilgi İşlem ve Eğitim Sorumlusu

Dr. Sinem Sığıt İkiz Eğitim  Sorumlusu

Dr. Leman Havuzsalim Sosyal İşler ve Medya Sorumlusu