Dr. Ömer Taşargöl Başkan

Dr. Faika Deniz As Başkan

Dr. Çiğdem Bakkaloğlul Genel Sekreter

Dr. Erol Barçın Mali Sekreter

Dr. Ergün Ökçün Bilgi İşlem ve Medya Sorumlusu

Dr. Sinem Şığıt İkiz Eğitim Sorumlusu

Dr. Leman Havuzsalim Sosyal İşler ve İletişim Sorumlusu