Sayın Bakanım, Milletvekilleri, Değerli Meslektaşlarım;

 

Bir 14 Mart Tıp Bayramı Törenini daha kutlamak için burdayız. Pandemi şartlarında yaşamaya ve çalışmaya tüm sektörler olarak alıştığımız bu döneme , ekonomik krizle yine zor günler eklendi. Bizler hekim ve tüm sağlık çalışanları ise hem pandemi, hem de ekonomik şartların getirdiği zorluklarla mücadele eder hale geldik. Bu dönemde kamu sağlık sistemine artan ihtiyaca rağmen, gerek ilaç eksikliği ve yokluğu gerekse alt yapı, donanım eksikliği nedeniyle hekim  hasta açısından sorunlar artmıştır. Hekim açısından soruna bakacak olursak, yeterli özlük hakkı olmadan, yıllarca sözleşmeli ve uzamış mecburi hizmetli olarak çalışmaya devam eden meslektaşlarımız,  bu nedenle mümkün olduğu anda kamudan ayrılmaktadır.  Hastanelerin en önemli alanlarından biri, bel kemiği olan acil servislerde istifalar artmıştır. Ülkemizde sadece 5 kişi olan ‘Acil Tıp Uzmanlarının ‘ hepsi, acil serviste çalışan pratisyen hekimlerin bazıları bu sisteme dayanamayıp istifa etmişlerdir. Buna rağmen halen daha güncellenmemiş yasalar, acil servislerde istifaları önleyecek düzenlemeler yapılmamıştır.

Diğer yandan özelde ise artan giderlerle mücadele eden, çalışanlarını ödemeye çalışan serbet çalışan meslektaşlarımız, veya büyük hastanelerde maaşlı çalışan hekimler de olumsuz ekonomik şartlardan çok fazla etkilenmiştir.

Bu koşullar içinde, gittikçe artan sayıda Tıp Fakültelerinde, yüksek ücretler ödenerek tıp eğitimi verilmeye devam edilmektedir. İki milyon kişiye bir Tıp Fakültesi olması gerekirken ülkemizde, eğitim vermekte olan 4 Tıp Fakültesi, izin almış başka tıp fakülteleri vardır.  Fakültelerin izinlendirilmesi,  eğitim ve kalite standardları YÖDAK tarafından değerlendirilmektedir.  Ülkemizdeki  üniversitelerde ; Tıp Fakülteleri hariç;  standard ve kalite sağlanabilirse , bu kurumlar, bilim üreten yerler olabilecek, kriminal olayların her gün arttığı ülkemiz de suç adası olmaktan kurtulup, üniversite adası olabilecektir; bu umudu halen taşımaktayız.  Tıp fakülteleri için ise kalite standardları daha hassas değerlendilimeli, hekimlik mesleğinin niteliğini ve geleceğini koruyacak kararlar alınmalıdır.

Kamu ve özelde hekimlerin sorunlarına çözüm üretecek, tıp fakültelerindeki eğitimin kalite denetimini ve standardizasyonunu yapacak bir sistemin kurulması ve sürdürülmesi  için yönetimin, sağlıktaki paydaşlar ile birlikte hareket ederek, bu sistemin kurulması ve sürdürülmesi için biran önce katkılarını bekleriz.

Tüm Dünyada Kovidden hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarının anısını selamlar, Türkiyedeki meslektaşlarımızın haklı mücadelesini destekleriz.

Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizde Hekimlerin daha iyi ve daha güvenli  koşullarda çalışacağı aydınlık günlere varmayı ve bayram tadında 14 Martları kutlamayı dilerim.  Umut herşeydir der, hepinizin Tıp Bayramını kutlarım

 

Dr Yonca Morris

KTTO Başkanı

Son Güncelleme: 15 Mart 2022