14 Mart Tıp Haftası açılışı için buradayız. Bu döneme kadar maalesef konuşacak olumlu gelişme yine gerçekleşmedi.  Pandemi sürecine eklenen ekonomik kriz, ülkemizdeki her sektörü olduğu gibi sağlık sektörünü de etkilemiştir. Kamu Sağlık sistemindeki yıllanmış sorunlar bu dönemde de aynen devam etmektedir. Hekim ve hasta için zor günler devam ediyor. Kamu Hekimlerinin kadro ve özlük hakkı sorunları, alt yapı ve donanım eksiklikleri, ilaç eksikliği ve yokluğu hem hizmet vereni, hem de alanı olumsuz etkilemektedir. Yasaların güncellenmemesi nedeniyle, hekimlerin sözleşmeli, mecburi hizmetli çalışma süresi yıllara uzamakta, bu durum ise istifalara neden olmaktadır.  Acil servislerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının tümü, pratisyen hekimlerin bazıları, kamudan istifa etmiş, bu durum sistem için büyük eksiklik oluşturmuştur.

Pandemi ekibi ise 2 yıl süreyle azimli ve düzenli bir hizmet sunarak başarılı bir çalışma göstermiş, aşılama ve koruyucu önlemler ile bu alanda iyi bir performans söz konusu olmuştur.

Hızlı devalüasyon, fiyat istikrarı olmaması nedeniyle  ilaç eksikliği ve pahalılık önümüzdeki günlerde de hekimi ve hastayı olumsuz etkilemeye devam edecektir. Kamu Sağlık Hizmetlerine en çok gereksinim duyulan bu dönemde ilaç eksikliği dar gelirli vatandaş için büyük sorun olmaktadır.

Özel Sağlık Hizmetlerinden bahsedecek olursak, özelde çalışan hekimlerin bir bölümü özel hastanelerin maaşlı çalışanı olmakta veya, kendi çalışma ortamlarının ve çalışanlarının giderleri için mücadele etmektedir.

Yakın zamanda gündem oluşturan  yaşlı bakımevleri sorunu ise, ‘ Sosyal Devlet’ anlayışının zayıflaması, yasal boşluklar, sistemsizlik, günümüz yaşam biçimi ve çalışma şartları  sonucu  ortaya çıkmış vicdan sızlatan bir durumdur. İlgili bakanlıkların ve yönetimin bu sorunu çözmek için ivedi karar üretmesi ve yasal düzenleme yapması gerekmektedir.

Hekimlerin huzur, refah ve mutluluk içinde çalışacakları sosyal haklarını alabildikleri günlerde buluşabilmek dileğiyle tüm hekimlerin Tıp Bayramını Kutlarım.

Saygılarımızla,

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Ömer Taşargöl

(Genel Sekreter)

Son Güncelleme: 11 Mart 2022